Sponsorer

Indmeldelse og kontingent for 2024

Det er nu muligt at betale kontingent for sæson 2024 via nedenstående link.

Indmeldelse og kontingent

Vi holder generalforsamling torsdag d. 7. marts kl 19:00 i klubhuset. Husk at betale kontingent.

Snip fra vedtægter:
§9 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Hvert betalende medlem har ved generalforsamlingen én stemme. Generalforsamlingen indkaldes med højest 8 ugers og mindst 2 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og / eller pr. mail, med angivelse af dagsorden. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Støt vore sponsorer - de støtter os!

Kære medlemmer af Struer Cykelklub,

Vi har en særlig opfordring til jer, vores medlemmer, som vi håber I vil tage til jer med glæde og entusiasme. Som I ved, har vores klub været utroligt heldige med støtte fra vores sponsorer, der har bidraget med et betragteligt årligt beløb. Denne støtte har været en afgørende faktor i at opretholde vores klub og skabe muligheder for fantastiske cykeloplevelser.

Husk, at de sponsorerer os netop for at få deres logo på vores tøj. Uden deres hjælp ville vores kontingent og mulighederne for klubaktiviteter være væsentligt anderledes. Deres støtte går direkte til at forbedre vores arrangementer, faciliteter og træningsmuligheder.

Så lad os sammen vise vores taknemmelighed ved at bære vores klubtøj med stolthed under vores træninger. Det er en gestus, der viser, at vi er en stærk og samlet klub, der værdsætter de, der gør vores fællesskab muligt.
Sammen kan vi fortsætte med at træde i pedalerne med entusiasme og værdighed, altid med vores sponsorer i tankerne.

Tak for jeres støtte og engagement i Struer Cykelklub.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Du kan se sponsorerne i banneret øverst på siden eller via dette link

 

DESIGN & CMS: WWW.MEDIACONNECT.DK