Herunder ses de seneste nyheder. Gå til NYHEDSARKIV for flere.

Genvej til KALENDER


 

Kontingent 2020

Kære SCK'er.
Med håb om mange gode oplevelser på "jerngeden" på trods af Corona i 2021.
Det er nu muligt at betale kontingent for 2021. Bemærk at dette skal være indbetalt inden generalforsamlingen - pga. Corona kender vi pt. ikke datoen, men vil af hensyn til klubbens aktiviter (opstille opbevaringsskur, vedligeholde MTB spor, medlemskab af bl.a DGI og DCU, ) anmode om indbetaling af kontingent for 2021.

Indmeldelse-kontingent

Venligste nytårshilsner
Struer Cykelklub

Corona spøger stadig 2020

Struer Kommune opfordrer fritidslivet til at sætte aktiviteterne på pause

På grund af den stigende coronasmitte i Struer Kommune, aflyses alle kommunale arrangementer og aktiviteter fra i dag torsdag d. 10. dec. og frem til og med søndag d. 3. januar 2021. Samtidig sender kommunen en opfordring til fritidslivet om at sætte aktiviteterne på pause i samme periode.

Coronasmitten er stigende i Struer Kommune. Derfor tager Struer Kommune nu konsekvenser deraf og aflyser alle kommunale aktiviteter og arrangementer i denne periode, og opfordrer foreningerne og de selvejende kulturinstitutioner og haller om at gøre det samme og gå på tidlig juleferie.

Det betyder, at kommunale fritidsfaciliteter ikke kan benyttes i denne periode samt at arrangementer og aktiviteter på kommunale kulturinstitutioner aflyses eller ændres til en form, hvor det er muligt at deltage hjemmefra.

Opfordringen skal ses i lyset af, at Struer Kommune ønsker at minimere den smitterisiko der er ved at samle særligt de yngre borgere til fritidsaktiviteter på tværs af skoler og netværk.
I den forbindelse har Struer Kommune ligeledes sat idræts- og svømmeundervisning samt valgfag på pause i folkeskolerne, ligesom Ungdomsskolens undervisning er sat på pause.

Update vedrørende Corona

Nu er vi så kommet lidt længere i perioden med Corona.
Forsamlings forbudet hedder max 100 personer, hvilket vi til træning ikke berøres af. Vi skal dog stadig opfører os fornuftigt i forhold til Corona. Dvs. følge myndighedernes Corona anbefalinger.
Landevejs træning foregår tirsdage kl 18.00 og søndage kl 09.00

Mødested landevej: 
Alle hold mødes ved klubhuset

Kaptajnerne koordinerer dagens kørsel. Hvem der er kaptajn afklares i landevejs gruppen.

--------------------------------------------------------------------------------

Formiddagsholdet:
Træning foregår mandage og torsdage kl 09.00

Mødested:
Alle mødes ved klubhuset.

Struer Cykelklub kører efter de regler der er meddelt fra DCU:

Det betyder, at man må mødes op til 100 personer under forudsætning af at både den enkelte og gruppen følger anbefalingerne ift. håndhygiejne, afstand og de følgende retningslinjer:

Før træning

 • Mød ikke op til klubtræning, hvis du eller en i din husstand har været syg i løbet af de seneste 14 dage – det gælder også, hvis du bare har haft småsymptomer, for du skal være helt symptomfri og rask, så du ikke risikerer at udsætte andre for smitte
 • Mød ikke op til klubtræning, hvis du er i risikogruppen
 • I må på intet tidspunkt samles flere end 100 personer – hverken før, under eller efter træning
 • Koordiner gruppeinddeling via Facebook el.lign., og hav forskellige mødesteder/mødetidspunkter for de enkelte grupper
 • Planlæg træningen, så grupperne ikke risikerer at ”smelte sammen” eller at skulle overhale hinanden
 • Mød op omklædt

Under træning

 • Hold minimum 1 meters afstand til hinanden til alle tider
 • Kør med større afstand ved intervaller/sprint/bakketræning eller andre hårdere øvelser
 • Spyt og snyd næse i tøjet - ikke ud i luften – og gør det altid alene bag gruppen
 • Undgå al fysisk kontakt og hold god håndhygiejne – medbring gerne håndspril
 • Medbring selv slange, patroner, pumpe, dækjern, vand, energi mm. – brug ikke andres værktøj eller vand
 • Fald ikke tilbage, og skift ikke gruppe ved defekt – kør hjem denne dag, hvis benene ikke er til den hurtige gruppe 
 • Kør gerne i mindre grupper og gerne med den samme gruppe hver gang, så i det tilfælde, at en rytter testes positiv for coronavirus, kun behøver at lukke ned for denne ene gruppes klubdeltagelse og ikke for alle andre, som han eller hun kan have været i kontakt med

I praksis betyder det, at I som klub må organisere træning inden for ovenstående retningslinjer - altså i meget begrænset omfang. Det er altafgørende, at I fortsat følger de meget klare myndighedskrav.
Lad være med at bøje reglerne eller lede efter ”smuthuller”. Optræd ansvarligt, så ingen udsættes for risiko – det er den hurtigste og eneste rigtige vej tilbage til en normal hverdag.


 

Årets første klubaften


Årets første klubaften bliver tirsdag d. 10. marts i klubhuset.
Tilmelding via NemTilmeld

Referat generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamlingen d. 20 februar kan læses her: REFERAT

Årets hjælperytter (gives til en der gør en forskel under træning), blev Jan Møller Nielsen.

Årets SCK’er (en pokal der gives til en der gør en generel forskel for klubben), blev Claus Abildtrup.

Begge fik fine ord med på vejen. Tillykke med pokalen.

Generalforsamling 2020

Det er blevet tid for årets generalforsamling og i henhold til foreningens vedtægter inviteres alle foreningens medlemmer. Husk betalt medlemsskab er nødvendigt for aktiv deltagelse på generalforsamlingen. Den afholdes torsdag d. 20. februar kl. 19:00 i vores klublokaler ved tennisklubben. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Klubben er vanen tro vært ved en bid mad.

Hvis nogen har forslag som de ønsker behandlet på generalforsamlingen, bedes disse sendes til os på mail senest d. 13. februar.

 

DESIGN & CMS: WWW.MEDIACONNECT.DK